Đang tải...

Vấn đề Cơ sở pháp lý trong việc dự quyết đề án bảo vệ môi trường

 1. wean000

  wean000 Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  16/3/17
  Bài viết:
  5
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Một số tiêu chuẩn pháp lý của vấn đề dự quyết đề án bảo vệ môi trường

  Tình hình hiện nay của hầu hết các cơ sở ko có 1 trong những mẫu văn bản sau: Hồ sơ xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn đảm bảo về môi trường, giấy xác nhận đã hợp chuẩn đầy đủ bản cam kết về đề án bảo vệ môi trường, văn bản thực hiện về việc chấp nhận yêu cầu đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận vấn đề đăng ký đề án bảo vệ môi trường.

  Doanh nghiệp có thể thực hiện bản Hướng dẫn lập kế hoạch bảo vệ môi trường trong dự án bảo vệ môi trường sao cho đạt kết quản.

  A. Thông tin pháp lý thực hiện đề án bảo vệ môi trường

  [​IMG]

  - Luật Bảo vệ môi trường ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005;
  - Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính Phủ về việc dự quyết yếu tố và chỉ dẫn thực hiện 1 số điều của bộ Luật Bảo vệ môi trường;
  - Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ban hành ngày 28 tháng 2 năm 2008 của Chính Phủ về việc thay đổi và bổ sung thêm một vài điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ban hành ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính Phủ về việc áp dụng yếu tố và hướng dẫn triển khai một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
  - Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 03 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về tạo lập, kiểm duyệt, phê duyệt và tiến hành kiểm tra xác nhận việc triển khai đề án bảo vệ môi trường chi tiết; xây dựng và thực hiện đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
  - Thông tư ra số 12/2006/TT-BTNMT ngày 09/8/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về những hướng dẫn điều kiện hành nghề và những thủ tục trong vấn đề lập hồ sơ, đăng ký và quản lý các khí thải nguy hại.
  - Quyết định 88/2008/QĐ-UBND Quyết định về việc thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với những chất thải rắn thông thường trên địa bàn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

  B. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn cho tiền đề lập đề án bảo vệ môi trường:

  + QCVN 05:2009/BTNMT – Quy chuẩn khoa học quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
  + QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 1 số chất độc hại có trong không khí xung quanh.
  + QCVN 40:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.
  + Tiêu chuẩn vệ sinh công ích được ban hành theo quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002.

  C. những nguồn hồ sơ, dữ liệu tiêu dùng trong vấn đề báo cáo đề án bảo vệ môi trường

  - Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo trong việc lập đề án bảo vệ môi trường

  + Tài liệu kỹ thuật về quan trắc khí thải, nước thải, chất thải rắn công nghiệp.

  + Các tiêu chuẩn từ hiệp hội WHO và Việt Nam về bí quyết đo đạc, thu thập và thí nghiệm loại môi trường.!!!!

  Xem thêm: Hướng dẫn làm đề án bảo vệ môi trường chi tiết - Môi trường LightHouse

  CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE

  Hotline: 0918.01.9001 (Mrs. Hoài Ân) – 0917.74.2006 (Mr. Quốc Vương)
  Email: vonguyenhoaian.mt @gmail .com quocvuongbach.mt @gmail .com
  Địa chỉ: 27 Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM