Đang tải...

Chia sẻ Tổng hợp từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành Môi trường

Thảo luận trong 'Ngoại ngữ' bắt đầu bởi Thu Phương, 28/2/17.

View Users: View Users
 1. Thu Phương

  Thu Phương Thành viên

  Tham gia ngày:
  17/1/17
  Bài viết:
  39
  Điểm thành tích:
  8
  Giới tính:
  Nữ
  Ngày nay khi mà môi trường ô nhiễm thì chúng ta cần phải bảo vệ mội trường và cần phải nắm bắt được các từ vựng thông dụng trong tiếng anh để có thể hiểu rõ và nhắn nhủ với những người bạn nước ngoài để chúng ta chung tay bảo vệ môi trường xanh.

  1. Inclement weather, adverse weather : Thời tiết khắc nghiệt

  2. Foul weather : Thời tiết xấu

  3. Hurricane : Bão

  4. Air pollution : Ô nhiễm không khí

  5. Water pollution : Ô nhiễm nước

  6. Volcano : Núi lửa

  7. Tornado : Bão vòi rồng, lốc xoắn hút

  8. Flood : Lụt

  9. Forrest inferno : Cháy rừng

  10. Greenhouse effect : Hiệu ứng nhà kính

  11. Ozone layer : Tầng ozone

  12. Ecology : Sinh thái, sinh thái học

  13. Ozone hole : Lỗ thủng ở tầng ozone

  14. Pollutant : Chất gây ô nhiễm; tác nhân ô nhiễm

  15. Pollution : (Sự) ô nhiễm

  16. Drought : Hạn hán

  17. Leachate : Nước rác

  18. Nuclear waste : Chất thải hạt nhân

  19. Environmental protection : Bảo vệ môi trường

  20. Conformity : Sự phù hợp

  21. Procedure : Thủ tục

  22. Instruction : Hướng dẫn

  23. Landfill : Bãi chôn rác

  24. Quality management : Quản lý chất lượng

  25. Quality policy : Chính sách chất lượng

  26. Quality improvement : Cải thiện môi trường

  27. Quality management system : Hệ thống quản lý chất lượng

  28. Quality planning : Lập kế hoạch chất lượng

  29. Quality control : Kiểm tra chất lượng

  30. ISO – International Standards Organisation : Tổ chức tiêu chuấn quốc tế

  31. Quality assurance : Bảo đảm chất lượng

  32. Quality characteristics : Các đặc tính chất lượng

  33. Quality plan : Kế hoạch chất lượng

  34. Quality objective : Mục tiêu chất lượng

  35. Control of nonconforming product : Kiểm soát sản phẩm không phù hợp

  36. Quality record : Hồ sơ chất lượng

  37. Quality manager : Viên chức quản lý chất lượng

  38. Revision : Soát xét

  39. Management representative for the quality management system : Đại diện BGĐ về hệ thống quản lý chất lượng

  40. Work environment : Môi trường làm việc

  41. Information monitoring : Theo dõi thông tin

  42. Internal audit : Đánh giá nội bộ

  43. Form : Biểu mẫu

  44. Quality manual : Sổ tay chất lượng
   
 2. Thu Phương

  Thu Phương Thành viên

  Tham gia ngày:
  17/1/17
  Bài viết:
  39
  Điểm thành tích:
  8
  Giới tính:
  Nữ
  – achieve/promote sustainable development: đạt được/thúc đẩy sự phát triển bền vững

  – address/combat/tackle the threat/effects/impact of climate change: giải quyết/chống lại/ xử lí những đe dọa/ảnh hưởng/tác động của biến đổi khí hậu

  – cause/contribute to climate change/global warming: gây ra/góp phần vào sự biến đổi khí hậu/nóng lên toàn cầu

  – cut/reduce pollution/greenhouse gas emissions: giảm sự ô nhiễm hoặc lượng khí thải nhà kính

  – contaminate groundwater/the soil/food/crops: làm ô nhiễm nguồn nước ngầm/đất/thực phẩm/mùa màng

  – damage/destroy the environment/a marine ecosystem/the ozone layer/coral reefs: phá hủy môi trường/hệ sinh thái dưới nước/tầng ozon/rặng san hô

  – degrade ecosystems/habitats/the environment: làm suy thoái hệ sinh thái/môi trường sống

  – deplete natural resources/the ozone layer: làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên/tầng ozon

  – fight/take action on/reduce/stop global warming: đấu tranh/hành động/giảm/ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu

  – harm the environment/wildlife/marine life: gây hại cho môi trường/đời sống tự nhiên/đời sống dưới nước

  – log forests/rainforests/trees: chặt phá rừng/rừng nhiệt đới/cây cối

  – limit/curb/control air/water/atmospheric/environmental pollution: hạn chế/ngăn chặn/kiểm soát sự ô nhiễm không khí, nước, bầu khí quyển, môi trường

  – offset carbon/CO2 emissions: làm giảm lượng khí thải carbon/CO2

  – pollute rivers and lakes/waterways/the air/the atmosphere/the environment/oceans: làm ô nhiễm sống và hồ/luồng nước/không khí/bầu khí quyển/môi trường/đại dương

  – produce pollution/CO2/greenhouse (gas) emissions: tạo ra sự ô nhiễm/khí Co2/khí thải nhà kính

  – preserve/conserve biodiversity/natural resources: bảo tồn/ giữ gìn sự đa dạng sinh học/tài nguyên thiên nhiên

  – protect endangered species/a coastal ecosystem: bảo vệ chủng loài có nguy cơ tuyệt chủng/hệ sinh thái ven bờ

  – prevent/stop soil erosion/overfishing/massive deforestation/damage to ecosystems: ngăn chặn sự xói mòn đất/sự đánh bắt cá quá mức/sự phá hủy rừng trên diện rộng/sự tàn phá hệ sinh thái

  – threaten natural habitats/coastal ecosystems/a species with extinction: đe dọa môi trường sống tự nhiên/hệ sinh thái ven bờ/giống loài có nguy cơ tuyệt chủng

  – reduce (the size of) your carbon footprint: làm giảm (kích cỡ của) dấu chân carbon của bạn.

  – raise awareness of environmental issues: nâng cao nhận thức về những vấn đề môi trường

  – save the planet/the rainforests/an endangered species: cứu lấy hành tinh/những khu rừng nhiệt đới/loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng
   
 3. Thu Phương

  Thu Phương Thành viên

  Tham gia ngày:
  17/1/17
  Bài viết:
  39
  Điểm thành tích:
  8
  Giới tính:
  Nữ
  I. Danh từ về chủ đề môi trường:

  1. Environmental pollution: ô nhiễm môi trường

  2. Contamination: sự làm nhiễm độc

  3. Protection/preservation/conservation: bảo vệ/bảo tồn

  4. Air/soil/water pollution: ô nhiễm không khí/đất/nước

  5. Greenhouse: hiệu ứng nhà kính

  6. Government's regulation: sự điều chỉnh/luật pháp của chính phủ

  7. Shortage/ the lack of: sự thiếu hụt

  8. Wind/solar power/energy: năng lượng gió/mặt trời

  9. Alternatives: giải pháp thay thế

  10. Solar panel: tấm năng lượng mặt trời

  11. Woodland/forest fire: cháy rừng

  12. Deforestation: phá rừng

  13. Gas exhaust/emission: khí thải

  14. Carbon dioxin: CO2

  15. Culprit (of): thủ phạm (của)

  16. Ecosystem: hệ thống sinh thái

  17. Soil erosion: xói mòn đất

  18. Pollutant: chất gây ô nhiễm

  19. Polluter: người/tác nhân gây ô nhiễm

  20. Pollution: sự ô nhiễm/quá trình ô nhiễm

  21. Preserve biodiversity: bảo tồn sự đa dạng sinh học

  22. Natural resources: tài nguyên thiên nhiên

  23. Greenhouse gas emissions: khí thải nhà kính

  24. A marine ecosystem: hệ sinh thái dưới nước

  25. The ozone layer: tầng ozon

  26. Ground water: nguồn nước ngầm

  27. The soil: đất

  28. Crops: mùa màng

  29. Absorption: sự hấp thụ

  30. Adsorption: sự hấp phụ

  31. Acid deposition: mưa axit

  32. Acid rain: mưa axit

  33. Activated carbon: than hoạt tính

  34. Activated sludge: bùn hoạt tính

  35. Aerobic attached-growth treatment process: Quá trình xử lý sinh học hiếu khí dính bám

  36. Aerobic suspended-growth treatment process: Quá trình xử lý sinh học hiếu khí lơ lửng

  II. Tính từ về chủ đề môi trường:

  1. Toxic/poisonous: độc hại

  2. Effective/efficient/efficacious: hiệu quả

  3. Thorny/head-aching/head splitting: đau đầu

  4. Serious/acute: nghiêm trọng

  5. Excessive: quá mức

  6. Fresh/pure: trong lành

  7. Pollutive: bị ô nhiễm

  III. Động từ về chủ đề môi trường:

  1. Pollute: ô nhiễm

  2. Dispose/release/get rid of: thải ra

  3. Contaminate/pollute: làm ô nhiễm/làm nhiễm độc

  4. Catalyze (for): xúc tác (cho)

  5. Exploit: khai thác

  6. Cut/reduce: giảm thiểu

  7. Conserve: giữ gìn

  8. Make use of/take advantage of: tận dụng/lợi dụng

  9. Over-abuse: lạm dụng quá mức

  10. Halt/discontinue/stop: dừng lại

  11. Tackle/cope with/deal with/grapple: giải quyết

  12. Damage/destroy: phá hủy

  13. Limit/curb/control: hạn chế/ngăn chặn/kiểm soát

  14. Cause/contribute to climate change/global warming: gây ra/góp phần vào sự biến đổi khí hậu/nóng lên toàn cầu

  15. Produce pollution/CO2/greenhouse (gas) emissions: tạo ra sự ô nhiễm/khí CO2/khí thải nhà kính

  16. Damage/destroy the environment/a marine ecosystem/the ozone layer/coral reefs: phá hủy môi trường/hệ sinh thái dưới nước/tầng ozon/rặng san hô

  17. Degrade ecosystems/habitats/the environment: làm suy thoái hệ sinh thái/môi trường sống

  18. Harm the environment/wildlife/marine life: gây hại cho môi trường/đời sống tự nhiên/đời sống dưới nước

  19. Threaten natural habitats/coastal ecosystems/a species with extinction: đe dọa môi trường sống tự nhiên/hệ sinh thái ven bờ/giống loài có nguy cơ tuyệt chủng

  20. Deplete natural resources/the ozone layer: làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên/tầng ozon

  21. Pollute rivers and lakes/waterways/the air/the atmosphere/the environment/oceans: làm ô nhiễm sống và hồ/luồng nước/không khí/bầu khí quyển/môi trường/đại dương

  22. Contaminate groundwater/the soil/food/crops: làm ô nhiễm nguồn nước ngầm/đất/thực phẩm/mùa màng

  23. Log forests/rainforests/trees: chặt phá rừng/rừng nhiệt đới/cây cối

  24. Address/combat/tackle the threat/effects/impact of climate change: giải quyết/chống lại/ xử lí những đe dọa/ảnh hưởng/tác động của biến đổi khí hậu

  25. Fight/take action on/reduce/stop global warming: đấu tranh/hành động/giảm/ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu

  26. Limit/curb/control air/water/atmospheric/environmental pollution: hạn chế/ngăn chặn/kiểm soát sự ô nhiễm không khí, nước, bầu khí quyển, môi trường

  27. Cut/reduce pollution/greenhouse gas emissions: giảm sự ô nhiễm hoặc lượng khí thải nhà kính

  28. Offset carbon/CO2 emissions: làm giảm lượng khí thải carbon/CO2

  29. Reduce (the size of) your carbon footprint: làm giảm (kích cỡ của) dấu chân carbon của bạn.

  30. Achieve/promote sustainable development: đạt được/thúc đẩy sự phát triển bền vững

  31. Preserve/conserve biodiversity/natural resources: bảo tồn/ giữ gìn sự đa dạng sinh học/tài nguyên thiên nhiên

  32. Protect endangered species/a coastal ecosystem: bảo vệ chủng loài có nguy cơ tuyệt chủng/hệ sinh thái ven bờ

  33. Prevent/stop soil erosion/overfishing/massive deforestation/damage to ecosystems: ngăn chặn sự xói mòn đất/sự đánh bắt cá quá mức/sự phá hủy rừng trên diện rộng/sự tàn phá hệ sinh thái

  34. Raise awareness of environmental issues: nâng cao nhận thức về những vấn đề môi trường

  35. Save the planet/the rainforests/an endangered species: cứu lấy hành tinh/những khu rừng nhiệt đới/loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng
   
 4. Hoàng Thị Kim Dung

  Hoàng Thị Kim Dung Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  25/2/17
  Bài viết:
  2
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  Rất hữu ích, tks!
   

Chia sẻ trang này