Đang tải...

Chia sẻ QUY ĐỊNH VỀ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM HỌC 2017-2018

Thảo luận trong 'Học bổng khuyến khích' bắt đầu bởi Nguyễn Tiến Dũng, 5/1/18.

View Users: View Users
 1. Nguyễn Tiến Dũng

  Nguyễn Tiến Dũng Administrator Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  16/1/17
  Bài viết:
  364
  Điểm thành tích:
  43
  Giới tính:
  Nam
  QUY ĐỊNH VỀ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

  CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ

  Năm học 2017-2018

  ( Kèm theo QĐ số: 131 /QĐ-ĐHKTCN ngày 28 tháng 12 năm 2017 )

  1. Các tiêu chuẩn xét học bổng khuyến khích (HBKK)

  Sinh viên hệ Đại học chính quy trong trường có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện theo các tiêu chuẩn dưới đây sẽ được xem xét để cấp học bổng khuyến khích (HBKK) năm học 2017-2018.

  - Tổng số tín chỉ của các học phần học lần thứ nhất trong học kỳ lớn hơn hoặc bằng 10, không có học phần nào bị điểm F. Điểm trung bình chung của các học phần học thi lần 1, của các học phần học lần thứ nhất, trong học kỳ chính lớn hơn hoặc bằng 2,8;

  - Điểm rèn luyện đạt từ lớn hơn hoặc bằng 70 điểm;

  - Sinh viên học từ kỳ thứ nhất đến kỳ thứ tư không áp dụng tiêu chuẩn tiếng Anh, sinh viên học từ kỳ thứ 5 trở đi áp dụng tiêu chuẩn tiếng Anh cụ thể theo từng mức học bổng (như ở mục 3); Nếu sinh viên chưa đạt tiêu chuẩn tiếng Anh chỉ có thể nhận học bổng loại khuyến khích.

  - Không vi phạm nội quy, quy định của Nhà nước và Nhà trường;

  - Đang học trong thời gian đào tạo chuẩn tại Trường và tham gia đầy đủ các cuộc thi do Đảng ủy, Nhà trường và các tổ chức Đoàn thể phát động;

  2. Nguyên tắc xét HBKK

  - Thực hiện xét các sinh viên ở ký túc xá trước, khi còn chỉ tiêu mới xét đến các sinh viên ở ngoại trú.

  - Điểm xếp thứ tự ưu tiên xét học bổng khuyến khích được tính theo tích số của tổng số tín chỉ học các học phần lần thứ nhất và điểm TBC của các học phần học lần thứ nhất (đã quy về thang điểm 4).

  - Khi có nhiều sinh viên có các điều kiện giống nhau sẽ xét đến đối tượng chính sách, điểm rèn luyện, mức độ tham gia các hoạt động phong trào, ngoại khóa...

  - Căn cứ số tiền HBKK của trường phân bổ cho các khoa, Hội đồng khoa dựa theo các tiêu chuẩn và nguyên tắc trên để xét và lập danh sách đề nghị cấp HBKK cho sinh viên của khoa gửi lên Hội đồng Nhà trường.

  - Hội đồng xét HBKK Nhà trường căn cứ vào các tiêu chuẩn và đề nghị của các khoa (Bộ môn trực thuộc), thực hiện xét duyệt lần cuối.

  - Đối với sinh viên khóa tuyển sinh 2017 (K53) được nhận học bổng toàn phần của nhà trường, thực hiện xét theo các tiêu chí bình thường nhưng mức được hưởng học bổng được tính cụ thể như sau:

  + Sinh viên đạt học bổng khuyến khích loại Xuất sắc sẽ tiếp tục nhận học bổng toàn phần ở học kỳ kế tiếp và nhận mức học bổng khuyến khích học tập tương đương loại Giỏi.

  + Sinh viên đạt học bổng khuyến khích loại Giỏi sẽ tiếp tục nhận học bổng toàn phần ở học kỳ kế tiếp và nhận mức học bổng khuyến khích học tập tương đương loại Khá.

  + Sinh viên đạt học bổng khuyến khích loại Khá sẽ tiếp tục được nhận học bổng toàn phần ở học kỳ kế tiếp.

  3. Các mức học bổng và điều kiện được hưởng HBKK.

  3.1. Giá trị các mức học bổng

  - Mức học bổng loại xuất sắc: 1.200.000 VNĐ/tháng.

  - Mức học bổng loại giỏi: 800.000 VNĐ/tháng.

  - Mức học bổng loại khá: 400.000 VNĐ/tháng.

  - Mức khuyến khích: 200.000 VNĐ/tháng.

  3.2. Điều kiện đạt các mức học bổng

  3.2.1. Mức học bổng loại xuất sắc

  Cấp cho những sinh viên đủ tiêu chuẩn xét và đạt các điều kiện sau:

  - Điểm TBC của các học phần học lần thứ nhất lớn hơn hoặc bằng 3,6;

  - Điểm rèn luyện lớn hơn hoặc bằng 90 điểm;

  - Điểm Toefl-ITP lớn hơn hoặc bằng 450 đối với sinh viên học tập tại trường từ học kỳ thứ 5 trở đi.

  3.2.2. Mức học bổng loại giỏi

  Cấp cho những sinh viên đủ tiêu chuẩn xét và đạt các điều kiện sau:

  - Điểm TBC của các học phần học lần thứ nhất lớn hơn hoặc bằng 3,2;

  - Điểm rèn luyện lớn hơn hoặc bằng 80 điểm;

  - Điểm Toefl-ITP lớn hơn hoặc bằng 430 đối với sinh viên học tập tại trường từ học kỳ thứ 5 trở đi.

  3.2.3. Mức học bổng loại khá

  Cấp cho những sinh viên đủ tiêu chuẩn xét và đạt các điều kiện sau:

  - Điểm TBC của các học phần học lần thứ nhất lớn hơn hoặc bằng 2,8;

  - Điểm rèn luyện lớn hơn hoặc bằng 70 điểm;

  - Điểm Toefl-ITP lớn hơn hoặc bằng 420 đối với sinh viên học tập tại trường từ học kỳ thứ 5 trở đi.

  3.2.4. Mức học bổng loại khuyến khích

  Cấp cho những sinh viên học tập tại trường từ học kỳ thứ 5 trở đi, đạt các tiêu chuẩn xét nhưng không đạt điểm tiếng Anh Toefl-ITP lớn hơn hoặc bằng 420.

  Ghi chú: Bắt đầu từ học kỳ II (2017-2018), đối với các sinh viên đạt học bổng loại xuất sắc và giỏi phải có giấy xác nhận đánh giá của khoa về mức độ tham gia "sinh viên học tập nhóm, sinh viên chủ động giúp đỡ sinh viên trong học tập và rèn luyện".

  QUY ĐỊNH VỀ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

  CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

  Năm học 2017-2018

  ( Kèm theo QĐ số: 131 /QĐ-ĐHKTCN ngày 28 tháng 12 năm 2017 )

  1. Các tiêu chuẩn xét học bổng khuyến khích

  Sinh viên hệ Đại học Chương trình Tiên tiến của trường có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện theo các tiêu chuẩn dưới đây sẽ được xem xét để cấp học bổng khuyến khích trong năm học 2017-2018:

  - Tổng số tín chỉ của các học phần học lần thứ nhất trong học kỳ lớn hơn hoặc bằng 10, không có học phần nào bị điểm F. Điểm trung bình chung của các học phần học thi lần 1, của các học phần học lần thứ nhất, trong học kỳ chính lớn hơn hoặc bằng 2,8;

  - Điểm rèn luyện đạt từ lớn hơn hoặc bằng 70 điểm.

  - Không vi phạm nội quy, quy định của Nhà nước và Nhà trường; đặc biệt là điều kiện chấp hành quy định vào ở KTX trong suốt thời gian học tại trường.

  - Đang học trong thời gian đào tạo chuẩn tại Trường và tham gia đầy đủ các cuộc thi do Đảng ủy, Nhà trường và các tổ chức Đoàn thể phát động.

  2. Nguyên tắc xét HBKK

  - Điểm xếp thứ tự ưu tiên xét học bổng khuyến khích được tính theo tích số của tổng số tín chỉ học các học phần lần thứ nhất và điểm TBC của các học phần học lần thứ nhất.

  - Khi có nhiều sinh viên có các điều kiện giống nhau sẽ xét đến đối tượng chính sách, điểm rèn luyện, mức độ tham gia các hoạt động phong trào, ngoại khóa...

  - Căn cứ số tiền HBKK của trường phân bổ cho các khoa, Hội đồng khoa dựa theo tiêu chuẩn và nguyên tắc trên để xét và lập danh sách đề nghị cấp HBKK cho sinh viên của khoa gửi lên Hội đồng nhà trường

  - Hội đồng xét HBKK Nhà trường căn cứ vào các tiêu chuẩn và đề nghị của các khoa (Bộ môn trực thuộc), thực hiện xét duyệt lần cuối.

  - Đối với sinh viên khóa tuyển sinh 2017 (K53) được nhận học bổng toàn phần của nhà trường, thực hiện xét theo các tiêu chí bình thường nhưng mức được hưởng học bổng được tính cụ thể như sau:

  + Sinh viên đạt học bổng khuyến khích loại Xuất sắc sẽ tiếp tục nhận học bổng toàn phần ở học kỳ kế tiếp và nhận mức học bổng khuyến khích học tập tương đương loại Giỏi.

  + Sinh viên đạt học bổng khuyến khích loại Giỏi sẽ tiếp tục nhận học bổng toàn phần ở học kỳ kế tiếp và nhận mức học bổng khuyến khích học tập tương đương loại Khá.

  + Sinh viên đạt học bổng khuyến khích loại Khá sẽ tiếp tục được nhận học bổng toàn phần ở học kỳ kế tiếp.

  3. Các mức học bổng và điều kiện được hưởng HBKK.

  3. 1. Giá trị các mức học bổng

  - Mức học bổng loại xuất sắc trị giá: 1.500.000 VNĐ/tháng

  - Mức học bổng loại giỏi trị giá: 1.000.000 VNĐ/tháng

  - Mức học bổng loại khá trị giá: 500.000 VNĐ/tháng

  3.2. Điều kiện đạt các mức HBKK:

  3.2.1. Mức học bổng loại xuất sắc

  Cấp cho những sinh viên đủ tiêu chuẩn xét và đạt các điều kiện sau:

  - Kết quả học tập

  + Đối với sinh viên học tập tại trường học kỳ thứ nhất: điểm TBC các học phần (kể cả tiếng Anh và tiếng Việt) lớn hơn hoặc bằng 3,60.

  + Đối với sinh viên học tập tại trường học kỳ thứ hai, học kỳ thứ ba: điểm TBC các học phần (kể cả tiếng Anh và tiếng Việt) lớn hơn hoặc bằng 3,60 và điểm Toefl - ITP đạt lớn hơn hoặc bằng 450 điểm.

  + Đối với sinh viên học tập tại trường từ học kỳ thứ tư trở đi: điểm TBC học kỳ lớn hơn hoặc bằng 3,60 và điểm Toefl - ITP đạt lớn hơn hoặc bằng 500 điểm.

  - Điểm rèn luyện lớn hơn hoặc bằng 90 điểm.

  3.2.2. Mức học bổng loại giỏi

  Cấp cho những sinh viên đủ tiêu chuẩn xét và đạt các điều kiện sau:

  - Kết quả học tập

  + Đối với sinh viên học tập tại trường học kỳ thứ nhất: điểm TBC các học phần (kể cả tiếng Anh và tiếng Việt) lớn hơn hoặc bằng 3,20.

  + Đối với sinh viên học tập tại trường từ học kỳ thứ hai, học kỳ thứ ba: điểm TBC các học phần (kể cả tiếng Anh và tiếng Việt) lớn hơn hoặc bằng 3,20 và điểm Toefl - ITP đạt lớn hơn hoặc bằng 450 điểm.

  + Đối với sinh viên học tập tại trường từ học kỳ thứ tư trở đi: điểm TBC học kỳ lớn hơn hoặc bằng 3,20 và điểm Toefl - ITP đạt lớn hơn hoặc bằng 500 điểm.

  - Điểm rèn luyện lớn hơn hoặc bằng 80 điểm.

  3.2.3. Mức học bổng loại khá

  Cấp cho những sinh viên đủ tiêu chuẩn xét và đạt các điều kiện sau:

  - Kết quả học tập

  + Đối với sinh viên học tập tại trường học kỳ thứ nhất: điểm TBC các học phần (kể cả tiếng Anh và tiếng Việt) lớn hơn hoặc bằng 2,80.

  + Đối với sinh viên học tập tại trường học kỳ thứ hai, học kỳ thứ ba: điểm TBC các học phần (kể cả tiếng Anh và tiếng Việt) lớn hơn hoặc bằng 2,80 và điểm Toefl - ITP đạt lớn hơn hoặc bằng 450 điểm.

  + Đối với sinh viên học tập tại trường từ học kỳ thứ tư trở đi: điểm TBC học kỳ lớn hơn hoặc bằng 2,80 và điểm Toefl - ITP đạt lớn hơn hoặc bằng 500 điểm.

  - Điểm rèn luyện lớn hơn hoặc bằng 70 điểm.  Ghi chú: Bắt đầu từ học kỳ II (2017-2018), đối với các sinh viên đạt học bổng loại xuất sắc và giỏi phải có giấy xác nhận đánh giá của khoa về mức độ tham gia "sinh viên học tập nhóm, sinh viên chủ động giúp đỡ sinh viên trong học tập và rèn luyện".
   
 2. trieuhuyhoang

  trieuhuyhoang Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  2/1/18
  Bài viết:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Thưa thầy cho em hỏi là đạt trên 2.8 nhưng chưa thi TOEFL thì có được tính học bổng khuyến khích không ạ?
   
 3. Nguyễn Tiến Dũng

  Nguyễn Tiến Dũng Administrator Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  16/1/17
  Bài viết:
  364
  Điểm thành tích:
  43
  Giới tính:
  Nam
  Được nếu khoa còn xuất học bổng em nhé, vì nguyên tắc là xét từ trên xuống, những người đạt tiêu chuẩn cao hơn sẽ xét trước
   
 4. Linh Báu

  Linh Báu Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  20/1/18
  Bài viết:
  3
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  E thưa thầy giấy xác nhận đánh giá là ntn ạ?
   
 5. Nguyễn Tiến Dũng

  Nguyễn Tiến Dũng Administrator Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  16/1/17
  Bài viết:
  364
  Điểm thành tích:
  43
  Giới tính:
  Nam
  Cái này sẽ có hướng dẫn thực hiện cụ thể em nhé, các thày đang dự thảo, hy vong trong tháng 2, tháng 3 sẽ triển khai tới các em
   
 6. mai văn cương

  mai văn cương Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  3/2/18
  Bài viết:
  7
  Điểm thành tích:
  3
  Giới tính:
  Nam
  cảm ơn thầy nhiều ạ
   

Chia sẻ trang này