Đang tải...

LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH THÌ THẮNG LỢI

Thảo luận trong 'Tư tưởng Hồ Chí Minh' bắt đầu bởi Nguyễn Nam Hưng, 14/2/17.

View Users: View Users
 1. Nguyễn Nam Hưng

  Nguyễn Nam Hưng Thành viên chăm chỉ Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  22/1/17
  Bài viết:
  127
  Điểm thành tích:
  63
  Giới tính:
  Nam
  Đánh giá về ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thực tiễn cách mạng Việt Nam, đồng chí Võ Nguyên Giáp - một trong những người thấm nhuần sâu sắc và vận dụng thành công tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sự nghiệp xây dựng, chiến đấu của Quân đội ta, đã từng đưa ra những nhận định vô cùng xác đáng. Đặc biệt, trong bài viết: “Tư tưởng Hồ Chí Minh với quá trình trưởng thành và chiến thắng của Quân đội ta”, trên cơ sở tổng kết lại toàn bộ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như thực tiễn cách mạng Việt Nam, Đại tướng viết: “tôi muốn nói với đồng bào, đồng chí, đặc biệt là thế hệ trẻ một chân lý đã ăn sâu trong tâm tư và tình cảm của tôi. Chân lý ấy là: Làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, theo những điều mà Hồ Chí Minh đã tiếp thu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin thì thắng lợi. Làm sai tư tưởng Hồ Chí Minh thì thất bại”. Những lời lẽ và nhận định, được đưa ra từ một người: “với tư cách là người mà Bác và Đảng đã trao nhiệm vụ thành lập, lãnh đạo và chỉ huy Quân đội nhân dân Việt Nam từ những ngày đầu, là một nhân chứng lịch sử, đã đi gần suốt thế kỷ XX, một thế kỷ đầy thử thách khốc liệt và thắng lợi vẻ vang đối với dân tộc ta” thì chắc hẳn trong mỗi chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa về tính chân thực của nó. Nhưng tin là một chuyện, còn việc hiểu nhận định đó như thế nào đối với những cá nhân khác nhau, trong mỗi giai đoạn khác nhau, thì đó là điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Nếu có một cách nhìn nhận và hiểu thấu đáo, thì chúng ta có thể nhận ra rằng, luận điểm trên của Đại tướng không chỉ là một lời căn dặn, mà quan trong hơn nó còn như là một lời cảnh tỉnh đối với những nhà lãnh đạo nói chung và thế hệ trẻ chung ta nói riêng.
  Thật vậy, như chúng ta đã biết Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ thiên tài, một nhà hoạt động thực tiễn tài ba đồng thời là một nhà lý luận xuất sắc. Trong quá trình hoạt động cách mạng, Người đã đi rất nhiều, đọc nhiều và hiểu nhiểu. Mặc dù đã tiếp cận với nhiều học thuyết lý luận khác nhau, nhưng với nhãn quan của mình, Người đã khẳng định rằng: “bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lênin”. Bởi vì “Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi người không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc sự tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no trên quả đất, việc làm cho mọi người và vì mọi người, niềm vui hòa bình hạnh phúc, tóm lại là nền cộng hòa thế giới chân chính, xóa bỏ những biên giới tư bản chủ nghĩa cho đến nay chỉ là những vách tường dài ngăn cách những người lao động trên thế giới hiểu nhau và yêu thương nhau". Như vậy ngay từ đầu, Người đã đến với Chủ nghĩa Mác bằng một niềm tin sắt đá, bởi chính Người đã thừa nhận: “luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao? Tôi vui mừng đến phát khóc lên, ngồi trong buông tối mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”.

  Tuy nhiên, với tâm niệm chủ nghĩa Mác là sản phẩm của việc tổng kết thực tiễn ở Châu Âu, mà Châu Âu không phải toàn thế giới nên đã tạo ra tinh thần vận dụng và kế thừa chủ nghĩa Mác một cách linh hoạt, sáng tạo ở Hồ Chí Minh. Thực tế đã cho thấy, ngay từ những năm 20 của thế kỷ XX, Người đã suy nghĩ đến những hạn chế lịch sử của chủ nghĩa Mác và thấy cần được bổ sung cho phù hợp với đặc điểm phương Đông, đặc điểm Việt Nam: “xem xét lại chủ nghĩa Mác về cơ sở lịch sử của nó, củng cố nó bằng dân tộc học phương Đông. Đó chính là nhiệm vụ mà các Xôviết đảm nhiệm”. Với tinh thần ấy, Người đã tiếp thu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lê-nin ở những nội dung cụ thể, phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Và cũng trên cơ sở ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những đóng góp quan trọng với lý luận chủ nghĩa Mác, sự đóng góp đó thể hiện ở một số nội dung chủ yếu sau:

  + Trong khi luận giải về mối quan hệ giữa cách mạng ở các nước chính quốc và các dân tộc thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa không hoàn toàn phụ thuộc vào cách mạng vô sản ở các nước chính quốc, nhân dân các dân tộc ở các nước thuộc địa có thể đứng lên tự giải phóng chính mình và cuộc cách mạng có thể thắng lợi trước, không những thế cuộc đấu tranh ở các dân tộc thuộc địa còn có thể góp phần quan trọng vào thắng lợi của phong trào cách mạng thế giới, trong đó có cả phong trào cách mạng ở các nước chính quốc: “ngày mà hàng trăm triệu nhân dân Châu Á… thức tỉnh… họ sẽ hình thành một lực lượng khổng lồ và trong khi thủ tiêu một trong những điều kiện tồn tại của chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa đế quốc, họ có thể giúp đỡ các anh em mình ở phương Tây trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn”. Đây là một trong những cống hiến quan trọng bậc nhất vào kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin và nhất là đối với phong trào cách mạng giải phóng của các dân tộc thuộc địa. Nó không chỉ là nguồn động viên, khích lệ về mặt tinh thần, mà hơn hết, nó còn là một “đòn bẩy”, một chất xúc tác cực lớn, khơi dậy tinh thần tự lực tự cường – một trong những nhân tố cơ bản đưa đến thắng lợi cuối cùng cho các dân tộc thuộc địa. Thắng lợi cách mạng tháng 8-1945 của Việt Nam là một chứng cứ hùng hồn, đầy sức thuyết phục cho luận điểm trên của Hồ Chí Minh.

  + Xuất phát từ tình hình thực tiễn ở các nước tư bản, Lê Nin đã nêu luận điểm Đảng Cộng sản là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân. Nhưng khi nghiên cứu tình hình thực tiễn ở Việt Nam, Hồ Chí Minh nhận thấy việc ra đời của Đảng Cộng sản ở đây nếu chỉ kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân thì chưa đủ, vì ở một nước thuộc địa nửa phong kiến như chúng ta thì giai cấp công nhân còn nhỏ bé và phong trào còn non yếu, do đó phải kết hợp cả với phong trào yêu nước rộng lớn của các tầng lớp nhân dân đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân. Vì vậy, Đảng cộng sản Việt Nam phải là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

  + Khi nghiên cứu thực tiễn cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh còn đi đến kết luận: Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam. Bởi vì quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam là một. Bên cạnh sự tuân thủ những quan điểm của Lênin về xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản thì đây được xem là những luận điểm mới của Hồ Chí Minh, bổ sung vào học thuyết về Đảng Cộng sản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Chính luận điểm này đã xây dựng khối đại đoàn kết rất lớn trong toàn dân, nó đã vận động và lôi kéo được số lượng lớn quần chúng tham gia vào cuộc đấu tranh thần thánh của dân tộc, bởi ai cũng nhìn thấy lợi ích lớn lao của mình trong cuộc cách mạng đó. Trên cơ ở ấy, Người đi đến khẳng định, lực lượng cách mạng là "cả quần chúng", bao gồm: giai cấp công nhân - giai cấp lãnh đạo cách mạng, giai cấp nông dân - cùng với công nông là gốc của cách mạng, tiểu tư sản, trí thức, phú nông, trung, tiểu địa chủ, tư sản dân tộc, các cá nhân yêu nước, "bị áp bức dân tộc và vô sản giai cấp thế giới". Quan điểm này của Người không chỉ đúng trong cách mạng giải phóng dân tộc mà còn trong sự nghiệp xây dựng đất nước ngày nay.

  + Hồ Chí Minh có những sáng tạo độc đáo trong các bước giành và bảo vệ nền độc lập dân tộc, luận giải khoa học, sâu sắc về mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, ưu tiên giải quyết vấn đề dân tộc trước, giải quyết vấn đề dân chủ từng bước.

  + Xuất phát từ tinh thần nhân văn của chủ nghĩa nhân đạo cao cả, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương bảo vệ nền độc lập dân tộc đã giành được bằng biện pháp hoà bình, nhưng khi kẻ thù đã dùng chiến tranh xâm lược để áp đặt sự nô dịch mới, thì cần dựa vào và phát huy sức mạnh của cả dân tộc để bảo vệ nền độc lập dân tộc. Trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” Người viêt: “chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng thì thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng muốn cướp nước ta một lần nữa. Không chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ

  + Không chỉ dừng lại ở đó, Người còn chỉ rõ để bảo vệ nền độc lập dân tộc chân chính thì cần phải xây dựng một xã hội mới là xã hội chủ nghĩa. Độc lập dân tộc để xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công và xây dựng chủ nghĩa xã hội để bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc.

  Như vậy, đây chính là căn cứ cho chúng ta hiểu vì sao cách mạng Việt Nam muốn đi đến thắng lợi thì nhất thiết phải đi theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Bởi đó là một hệ tư tưởng nhất quán trước sau như một “độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, hơn nữa, tư tưởng đó lại được xây dựng nên từ những nguyên lý của chủ nghĩa chân chính nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lênin, và quan trọng hơn cả là vì nó được xây dựng nên từ thực tiễn sinh động của cách mạng Việt Nam. Thực tế đã cho thấy sự lựa chọn của toàn Đảng và toàn dân ta đối với tư tưởng Hồ Chí Minh là hoàn toàn đúng đắn, bởi có như thế, chúng ta mới có thể giành và giữ được một nền độc lập tự chủ và sánh vai với các cường quốc năm châu được như ngày hôm nay.

  Đó là lý do “vì sao Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh… thì thắng lợi”. Theo Đại tướng thì dường như thắng lợi đó là mang tính tất yếu.
  Th.S Nguyễn Nam Hưng-Bộ môn LLCT
   
  Ken Nguyen and thanhbang107222 like this.

Chia sẻ trang này