Đang tải...

Nguyễn Tiến Dũng's Recent Activity

  1. Nguyễn Tiến Dũng attached a file to the thread Thắc mắc về tiếng anh a1.

    Thứ nhất, theo quy định hiện hành thì tiếng Anh 1a tương đương với tiếng Anh 1,2,3 do đó nếu em đã hoàn thành tiếng Anh 1a thì coi như...

    upload_2018-3-18_3-15-21.png 18/3/18 lúc 03:15